Beskrivelse

Sort EFG hev/senk understell med grå plate 120 x 180. Høyre utgang.