Beskrivelse

Skuffkabinett med 4 skuffer, låsbart. Hvitt.