Personvernerklæring for Green Table AS

Green Table AS er opptatt av å behandle dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har vedrørende dine personopplysninger.

1. Behandlingsansvarlig

Personopplysningsansvarlig for behandling av dine personopplysninger er:

Green Table AS
/ved daglig leder

Industriveien 14
1481 Hagan
Norge

Telefon: (+47) 918 26 502
E-post: post@greentable.no

Org. Nr. 979 689 128

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om deg når du er i kontakt med oss (f.eks. ved kjøp, utfylling av skjema eller besøk på websiden): navn og eventuelt firmanavn, adresse/fakturaadresse og evt leveringsadresse, telefonnummer, e-postadresse, kjøp-, ordre-, brukshistorikk og ip-adresse. Vi lagrer i tillegg adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden og annen informasjon du oppgir i kontakt med oss.

Dine opplysninger lagres i vårt:

 • CRM-system
 • Økonomi program
 • Mailing system

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Dette innebærer:

 • Kommunikasjon med deg via telefon, mail, post eller andre medier.
 • For å tilby deg tjenester og produkter.
 • For å svare på forespørsel og henvendelser.
 • Undersøke, forebygge og beskytte mot overtredelser av personvernerklæringen eller vilkårene, kriminalitet, svindel og potensielle trusler mot våre eller andres rettigheter.
 • Til andre formål som er pålagt oss ved lov, regler, forskrifter eller andre rettslige prosesser

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere, som leverandører, transportfirmaer og andre vi samarbeide med for å fullføre din bestilling.

7. Hvor lenge vil dine opplysninger lagres?

Vi lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

 • Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år.
 • For å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år.
 • Opplysninger oppbevares i systemene så lenge de er oppdaterte, og det er relevant å beholde de.

Ved sletting vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene, bestillings- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

8.1 Sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet i følgende tilfeller:

 • Personopplysningene er ikke lenger nødvendige for de formål de ble innhentet eller behandlet.
 • Du har trukket tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysningene, og det finnes ikke noen annen rettslig grunn for behandling av dem.
 • Du har protestert mot behandling av personopplysninger som er gjort basert på vår legitime interesse, og interessen din veier tyngre.
 • Vi har behandlet personopplysningene på en ulovlig måte.
 • Personopplysningene må slettes for å oppfylle en lovbestemt forpliktelse.

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse: post@greentable.no

9. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere vår personvernerklæring når dette er nødvendig. En oppdatert versjon personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider.